การบริโภคข่าวของประชาชนส่วนใหญ่

ด้วยกระแสเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์และวงจรข่าวตลอด 24 ชั่วโมงการสัมผัสกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเช่นกัน จากการสำรวจของ Pew ในปีพศ. 2558 “65% ของผู้ใหญ่ใช้ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นก้าวกระโดดเกือบสิบเท่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมา” การบริโภคข่าวของประชาชนส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มดิจิทัลเหล่านี้

โลกกำลังเคร่งเครียดอยู่เสมอ แต่เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นห่างออกไปหลายพันไมล์เป็นปรากฏการณ์ใหม่และท้าทาย ในวันใดวันหนึ่งรู้สึกว่าโลกกำลังแตกสลาย
เราจะทุบตีเพื่อรับภัยพิบัติและหาแรงที่จะทนต่อมันได้อย่างไร? เราจะปรับตัวให้เข้ากับการบาดเจ็บที่มากขึ้นได้อย่างไร? และสุขภาพจิตของเราจะเสียสละในกระบวนการนี้หรือไม่?

About the author: admin