จัดฟัน fastbraces เพื่อแก้ไขอาการฟันหาย

จัดฟัน fastbraces เพื่อแก้ไขอาการฟันหาย หากฟันแท้ยังไม่ยอมขึ้น ทันตแพทย์จัดฟันอาจใช้การจัดฟันเพื่อดึงฟันฝัง โดยจะผ่าตัดเล็ก เพื่อเปิดให้เห็นฟันซี่ที่ฝังอยู่ จากนั้นเราจะติดเครื่องมือที่ฟันซี่ดังกล่าว เพื่อดึงฟันฝังให้โผล่ขึ้นในตำแหน่งที่เหมาะสม

การรักษามักจะเป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่างทันตแพทย์จัดฟันและทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก

การผ่าตัดเล็ก ในผู้ป่วยฟันฝัง

ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก จะเปิดเหงือกโดยใช้การผ่าตัดเล็ก เพื่อให้เห็นฟันฝัง จากนั้นแบร็กเก็ตจะถูกติดที่ฟันฝังซี่ดังกล่าว โดยมีลวดโลหะผูกติดบนแบร็กเก็ต โดยเหงือกจะถูกปิดลงที่เดิม

ในบางกรณี อาจเปิดเหงือกทิ้งไว้เล็กน้อย เพื่อให้เห็นฟันฝัง แต่ส่วนใหญ่แล้วเหงือกจะถูกปิดหมด เหลือไว้แต่ลวดโลหะเส้นเล็กๆ โผล่ออกมาเท่านั้น
ระยะเวลาในการดึงฟัน

หลังผ่าตัดแล้ว ทันตแพทย์จัดฟันจะเริ่มให้แรง เพื่อเคลื่อนฟันฝังให้โผล่ขึ้นมา ในตำแหน่งที่ต้องการ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาเป็นปี หรือนานกว่านั้น กว่าที่ฟันฝังจะเคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

ส่วนระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้จัดฟันนั้น ก็จะอยู่ประมาณ 2-4 ปี หรือนานกว่า เหมือนการจัดฟันทั่วไป

อาจดึงฟันไม่สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม การจัดฟันเพื่อดึงฟันฝัง ก็อาจล้มเหลวได้เช่นกัน จึงไม่ใช่ว่าทุกคน จะประสบความสำเร็จในการรักษา

หากดึงฟันไม่สำเร็จ ก็อาจต้องเคลื่อนฟันซี่อื่นมาปิดช่องแทน แต่ถ้ายังทำไม่ได้อีก ก็ต้องใส่ฟันปลอมหรือรากฟันเทียม ซึ่งจะเป็นทางเลือกสุดท้าย

การตกแต่งเหงือก

เมื่อฟันฝังขึ้นในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ในผู้ป่วยบางราย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเคลื่อนฟันฝังเป็นระยะทางไกลๆ ที่อาจทำให้ไม่มีเหงือกมารองรับฟันซี่ดังกล่าว จึงอาจต้องทำศัลยกรรมเพื่อตกแต่งเหงือก เพื่อให้ดูเหมือนธรรมชาติมากที่สุด

การจัดฟัน เพื่อดึงฟันฝัง

ต่อไปนี้คือกรณีศึกษา การจัดฟันเพื่อดึงฟันฝัง วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้พอเข้าใจจุดมุ่งหมาย ขั้นตอน และวิธีการรักษา ซึ่งไม่ได้ยุ่งยาก หรือ

น่ากลัวแต่อย่างใด

ซึ่งหากการรักษาประสบความสำเร็จ ก็เท่ากับว่า ท่านได้ช่วยให้ลูกหลาน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

About the author: admin