ญี่ปุ่นเตรียมตั้งหน่วยตำรวจพิเศษลาดตระเวนเกาะที่เป็นกรณีพิพาทกับจีน

ญี่ปุ่นเตรียมตั้งหน่วยตำรวจพิเศษพร้อมปืนกลและเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนเหนือหมู่เกาะที่เป็นข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนตะวันออก

คาดว่า ญี่ปุ่นจะส่งตำรวจหน่วยพิเศษเข้าประจำการใกล้เกาะที่ญี่ปุ่นเรียกว่า หมู่เกาะเซนกากุ และจีนเรียกว่า เตี้ยวหยู ได้ในราวต้นปีหน้า

เกาะ ซึ่งไม่มีคนอาศัยดังกล่าวเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนมานาน โดยญี่ปุ่นมักร้องเรียนร้องเรียนอยู่เนืองๆ ในเรื่องที่จีนมักส่งเรือยามฝั่งเขาไปยังน่านน้ำรอบเกาะ ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนก็ยิ่งเสื่อมถอยลงในปี 2545 เมื่อญี่ปุ่นผนวกบางส่วนของหมู่เกาะเข้าเป็นดินแดนของตน และเมื่อต้นปี 2561 ญี่ปุ่นก็เคยส่งเครื่องบินจากเรือยามฝั่งขึ้นลาดตระเวนเหนือหมู่เกาะดังกล่าวมาแล้ว หลังจากมีการพบเห็นจีนส่งเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ใกล้หมู่เกาะดังกล่าวในช่วงก่อนหน้านั้น

About the author: admin