พัฒนากลยุทธ์การเผชิญความเครียดที่แตกต่างกัน

คนที่มีความวิตกกังวลผิดปกติทั่วไปยังประสบบ่อยจากการแพ้ละอองเกสรดอกไม้ แต่ไม่ได้มาจากการแพ้ตลอดทั้งปี ในทางสถิติแล้วสิ่งเหล่านี้พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ที่มีความวิตกกังวล คำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับสิ่งนี้อาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่มีอาการแพ้แบบถาวรพัฒนากลยุทธ์การเผชิญความเครียดที่แตกต่างกันเพื่อจัดการกับความเครียด ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างโรคภูมิแพ้ยืนต้น

และภาวะซึมเศร้าหรือตอนซึมเศร้า อย่างไรก็ตามโครงสร้างของการศึกษาไม่อนุญาตให้มีการชี้แจงว่าแพ้เพิ่มความไวต่อภาวะซึมเศร้าหรือไม่ว่าตัวเองเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพ้ สิ่งที่ทำให้ทีมวิจัยประหลาดใจก็คือความจริงที่ว่าปัจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลน้อยต่อการเกิดโรคภูมิแพ้อาหารและยา ปัจจัยบรรเทาที่เป็นไปได้ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้รับการยกเว้นในเชิงสถิติในการศึกษานี้ เรามีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูงถึง 61 ปีดังนั้นคนหนุ่มสาวจึงค่อนข้างต่ำกว่าที่นี่การค้นพบนี้ยังมาจากรายงานส่วนบุคคลมากกว่าการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้อย่างเป็นทางการ แต่เรามีตัวอย่างเลือดจากทั้งหมด ผู้เข้าร่วมและตั้งใจยืนยันทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นนี้ สิ่งที่การศึกษาครั้งนี้เน้นอย่างมากคือความสำคัญของการอุทิศเวลาให้กับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ นี่เป็นวิธีเดียวที่จะเสริมการประเมินผลทางคลินิกด้วยด้านจิตสังคมเพื่อสนับสนุนวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

About the author: admin