รูปแบบของภัยคุกคามทางสังคม

ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับความแตกต่างในการประมวลผลทางอารมณ์ จากการศึกษาและหลักฐานพอสมควรเรารู้ว่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของวัยรุ่นนั้นแตกต่างจากคนวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุ แต่เราต้องการที่จะเข้าใจว่าประสบการณ์เหล่านี้อาจเชื่อมโยงกับความแตกต่างในการทำความเข้าใจอารมณ์พื้นฐานได้อย่างไรมีความแตกต่างเหล่านี้อยู่และต้องการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ผ่านการศึกษาของพวกเขานักวิจัยยังเจาะลึกเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาความไวทางอารมณ์ในช่วงวัยรุ่น เราพบว่าความไวต่อความโกรธเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงต้นถึงกลางวัยรุ่น นี่คืออายุที่แน่นอนเมื่อคนหนุ่มสาวปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบของภัยคุกคามทางสังคมเช่นการข่มขู่การพัฒนาความไวต่อความโกรธตามปกติสามารถช่วยให้เกิดความท้าทายบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงการพัฒนานี้

About the author: admin