news

ก.เกษตรฯเร่งผลักดันต่อยอดเกษตรอินทรีย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย เร่งขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับเกษตรกรรายย่อยเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ขนย้ายบ้านจังหวัดพิษณุโลก ที่หนึ่งเรื่องการ รับจ้างขนของ

ขนย้ายบ้านจังหวัดพิษณุโลก ที่หนึ่งเรื่องการ รับจ้างขนของ ผู้นำด้านงานบริการ รถรับจ้างขนของจังหวัดพิษณุโลก ทุกการขนย้ายจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน เมื่อได้เข้ามาใช้บริการ รถขนของรับจ้าง กับเราเพราะเราให้บริการลูกค้าในการ รับจ้างขนของ ขนของย้ายบ้าน ขนย้ายสินค้าทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลกมานาน

ปส. แจงกรณีนำเข้าปลาทะเลจากฟูกุชิมาประเทศญี่ปุ่น

ตามข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ เรื่องนำเข้าสินค้าประมงจากเมืองฟูกุชิมา ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ไม่พบตัวอย่างอาหารชนิดใดที่มีปริมาณกัมมันตภาพรังสีเกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ดร. ยุทธนา ตุ้มน้อย นักชีววิทยารังสีชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี